Skip to content

O ceně

Věra Jirousová (1944–2011)


Cena nese jméno české básnířky, kritičky a historičky umění Věry Jirousové, která se až do své smrti neúnavně věnovala reflexi současného umění, publikovala dlouhou řadu recenzí a sledovala dění na výtvarné scéně.

Věra Jirousová byla součástí českého undergroundu a opozičních kruhů. Byla tajemnicí uměleckého sdružení Křížovnická škola čistého humoru bez vtipu, které založili umělci Karel Nepraš a Jan Steklík. Mezi její blízké přátele patřili také členové skupiny The Plastic People of the Universe, kterým napsala několik textů písní. Jako signatářka Charty 77 se za normalizace nemohla ve svém oboru veřejně realizovat, avšak své básně zveřejňovala alespoň v samizdatových sbornících, několik let žila v ústraní na venkově.

Po roce 1989 se vrátila do Prahy a začala naplno publikovat, pracovala v Památníku národního písemnictví, na Ministerstvu kultury, a později v Národní Galerii ve Sbírce moderního a současného umění. Psala texty do výstavních katalogů, ale i do řady periodik jako například: Ateliér, Výtvarné umění, Lidové noviny, MF DNES, Respekt, Souvislosti, Literární noviny, časopis Host nebo Divadelní noviny.

Od roku 2004 pak publikovala především v internetovém Deníku Referendum, především formát recenzí na aktuální výstavy. Neúnavně sledovala dění na scéně a osobitým způsobem reflektovala současné umění až do konce.

O ceně

Cena Věry Jirousové je určená mladým začínajícím a již etablovaným kritikům a kritičkám výtvarného umění. Chce upozornit na důležitý a v českém prostředí dosud málo reflektovaný obor, podpořit začínající autory a pomoci jim při hledání příležitostí pro publikaci jejich textů. Současně chceme touto cestou poukázat na práci autorů, kteří se v oblasti umělecké kritiky dlouhodobě aktivně pohybují a spoluutváří tak kulturního prostředí u nás.

Formát soutěže, v případě kategorie mladých kritiček a kritiků, respektive ocenění dosavadní práce, případě druhé kategorie, by měl vedle výslovného ocenění konkrétních osobností, které osobitým způsobem rozvíjí obor kritiky, především poukázat na množství přístupů a možností zosobňujících pojem kritiky výtvarného umění dnes.

Naším cílem je motivovat další autory a zároveň podpořit možnosti reflexe pro aktivně působící kritiky a kritičky nikoliv jen samotným oceněním, ale i skrze bohatý doprovodný program k jednotlivým ročníkům Ceny Věry Jirousové.

Cena Věry Jirousové v kategorii etablovaných kritiků a za přínos oboru

2023/ Ivana Rumanová

Vystudovala kulturní antropologii na FF UK v Praze a obor Kulturní projekty ve veřejném prostoru na pařížské Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Mezi její nedávné projekty patří výstavní projekt Nikdy sme neboli bližšie v tranzit.sk (spolu s Dušanem Barokem), spoluorganizování interdisciplinárního projektu Seminár urbánnej imaginácie (spolu s Eliškou Mazalanovou a Petrem Szalayem), který zkoumá právo na město v době klimatické krize, a spolupráce na výzkumném projektu Martina Piačka Liquid Dogmas. V současnosti také externě spolupracuje s Galerií města Bratislavy, pro niž kurátorsky zastřešuje program ve veřejném prostoru zaměřený na reflexi gentrifikace a nedostupnosti bydlení.

2021 / Milena Bartlová

Narozena 1958, profesorka dějin umění, působí na UMPRUM v Praze. Předtím pracovala jako administrativní pracovnice a posléze kurátorka v Národní galerii v Praze, 1998–2010 v Semináři dějin umění Filozofické fakulty MU v Brně. V letech 1987-90  publikovala výtvarné kritiky v samizdatu (Lidové noviny, Někdo něco) i v legalizovaných LN částečně pod pseudonymem Marie Bergmannová. Věnuje se dějinám umění středověku zejména ve střední Evropě, dějinám a metodologii oboru dějiny umění, vizuálním studiím a muzeologii. Kromě odborných monografií a příspěvků do vědeckých časopisů, katalogů a sborníků kontinuálně píše také kulturně-politickou publicistiku. Komentáře z rubriky In_margine publikované na serveru Artlak.cz za roky 2010–2012 vyšly v knížce Obrazy + události (VŠUP: Praha 2012). Pro časopis Art+Antique soustavně píše od roku 2007, od roku 2016 vydává texty v pravidelné rubrice cyklus Poznámky k (dějinám) umění.

2019 / Viktor Čech

Viktor Čech je kurátor, kritik a teoretik současného umění. Dlouhodobě se zabývá performativními projevy v současném umění a jeho přesahy do oblasti tance či experimentálního divadla. Jeho výzkum vyústil v publikaci Choreografický moment v současném umění vydanou v letošním roce. Výtvarné kritice se věnuje systematicky a své texty publikuje v tištěných i elektronických médiích, jako jsou art+antiques, Artalk.cz, Flash Art, A2 či dříve Ateliér. Jako kurátor se podílel na provozu několika galerií (mj. Karlin Studios či I.D.A.) a realizoval řadu výstavních projektů, např. Mystika hygieny (OGL) nebo Hearing Economy (GAMU). Pedagogicky působí na Katedře výtvarné výchovy PedF UK v Praze. Vystudoval dějiny umění na FF UK a v současnosti je doktorandem na FUD UJEP v Ústí nad Labem.

2017 / Tomáš Pospiszyl

Narozen 1967, pedagog, kurátor a kritik. V minulosti pracoval jako kurátor v Národní galerii v Praze, byl ředitelem Společnosti Jindřicha Chalupeckého, v současnosti je předsedou její správní rady.  Pravidelně přispíval pro
Lidové noviny v letech 1996 a 1997 z USA, kdy byla jeho styčnou redaktorkou právě Věra Jirousová. Od roku 2003 vyučuje na pražské FAMU, od roku 2012 přednáší také na Akademii výtvarných umění, kde je vedoucím Katedry teorie a dějin umění. Dlouhodobě spolupracuje s iniciativou Tranzit.cz.

2016 / Michal Novotný

Narozen 1985, je kurátor a kritik současného umění. Jako kurátor se účastnil pobytů ve Villa Arson v Nice a Independent Curators International v New Yorku. Dlouhodobě spolupracuje s časopisem Art+Antiques, publikuje na Artalk.cz nebo v kulturním čtrnáctideníku A2. Od roku 2011 je ředitelem a kurátorem v Centru pro současné umění Futura v Praze, v roce 2016 byl portálem Artsy.com zařazen mezi 20 nejvlivnějších mladých kurátorů v Evropě. V současné době je asistentem v Ateliéru malby na VŠUP.

2015 / Jiří Ptáček

Narozen 1975, je kritik umění a kurátor výstav současného umění. Od roku 2012 do současnosti zajišťuje dramaturgii Fotograf Gallery v Praze. Coby externí kurátor spolupracuje s řadou galerijních institucí. Texty publikuje periodicky v časopisu Art+Antiques a na Artalk.cz. Pravidelně přispívá do časopisu Nový prostor. Od roku 2015 spolupracuje s Artyčok.tv.

2014 / Tereza Stejskalová

Narozena 1981, je kritičkou umění a kurátorkou. Působila v redakci kulturního čtrnáctideníku A2 a později jako redaktorka komentářového deníku A2larm.cz, v současnosti je kurátorkou organizace tranzit.cz.
Je členkou solidární platformy Spolek Skutek. Spolu s Barborou Kleinhamplovou je autorkou knihy rozhovorů s umělci a teoretiky Kdo je to umělec? (AVU Praha, 2015), je spoluiniciátorkou aktivistických projektů Nulová mzda nebo Feministická instituce.

2013 / Ivan Mečl

Narozen 1968, je umělec, kritik a organizátor. V devadesátých letech založil nakladatelství Divus vydávající v nepravidelném intervalu a v několika jazykových mutacích časopis Umělec. Mimoto vydává knihy, které „by nikdo jiný nevydal“. V současné době provozuje rovněž kulturní prostor Nová Perla ve Vraném nad Vltavou, kde se konají výstavy, koncerty, čtení, divadelní představení či diskuse a jež má být Novou Národní Galerií a zázemím pro vydávání publikací.

Cena Věry Jirousové v kategorii mladých a začínajících kritiků umění

2023 / Noemi Purkrábková

Noemi Purkrábková je studentka doktorského studia filmové a audiovizuální teorie na FF UK, spoluzakladatelka amorfního uměleckého kolektivu BCAA system a členka DJ uskupení Blazing Bullets. Absolvovala studijní stáže na Freie Universität Berlin a katedře filozofie pařížské Nanterre. V teorii, praxi i hudbě se věnuje především vztahu digitálních technologií a vizuální kultury a často se při tom pohybuje na nejasném území mezi teorií a fikcí. V současnosti pracuje jako redaktorka Art+Antiques.

2023 / Helena Todorová (čestné uznání poroty)

Vystudovala dějiny umění na Masarykově univerzitě v Brně. Zajímá se o různé formy současného volného umění, zejména o interdisciplinární přesahy v něm. Publikovala na webu ČT art, byla redaktorkou v kulturním měsíčníku Artikl, kde psala pro výtvarnou rubriku, pro odborný kulturní časopis Kontexty napsala studii o propojení zátiší Juana Sanchéze Cotána a Josefa Sudka.

2021 / Tina Poliačková

Narozena 1988, vystudovala Dějiny umění na FF UK a magisterské studium Teorie a dějin moderního a současného umění na UMPRUM v Praze. V současnosti je doktorandkou na Akademii výtvarných umění v Praze. Spolupracuje s magazíny Art Antiques, artalk.cz nebo Flash Art CZ/SK. Spolu s Lumírem Nyklem působila v rámci výstavní a organizační činnosti kolektivu A.M.180 a od roku 2017 se společně angažují v nezávislých kurátorských projektech. Momentálně se věnuje zkoumání projevů romantismu v současném umění a vizuální kultuře. Je také členkou DJ/AV kolektivu Blazing Bullets, kde vystupuje jako DJka pod pseudonymem dirrtina.

2019 / Matěj Forejt

Narozen 1993, kritik, kurátor a teoretik současného umění a filmu. Je redaktorem odborného časopisu Iluminace, působí v oddělení filmové výchovy Národního filmového archivu a externě spolupracuje s filmovými festivaly. Jako kritik a kurátor se zaměřuje na vystavování animace a pohyblivého obrazu. Pravidelně publikuje v periodikách věnovaných vizuálnímu umění a filmu, jako jsou Artalk.cz, Iluminace či H_aluze. Vystudoval filmová studia na FF UK v Praze a teorii a dějiny moderního a současného umění na UMPRUM v Praze.

2016 / Tereza Hrušková

Narozena 1991, absolventka navazujícího magisterského studia Dějiny a teorie umění na UMPRUM. Působila jako kurátorka malé galerie NIKA, aktuálně spolupracuje s Fotograf Festivalem. O současném umění píše do různých médií – mezi jinými Art+Antiques, A2 nebo časopisu Fotograf, publikuje též na Artlist nebo Artalk.cz. Spolupracuje s platformou UMA: Audioguide, kde se podílí na vzniku audioprůvodců pro nezávislé galerie. Mimo to také kurátoruje výstavy současného umění. Absolvovala studijní pobyt v belgické Liège a pracovní stáž v německé galerii D21 v Lipsku.

2015 / Klára Peloušková

Narozena 1991, absolvovala bakalářské studium dějin umění a teorie interaktivních médií na FF MU a ve studiu pokračuje v navazujícím magisterském stupni na katedře Teorie a dějin umění pražské UMPRUM. Od roku 2016 je šéfredaktorkou Artalk.cz. Byla koordinátorkou rezidenčního programu studio das weisse haus (Vídeň, Rakousko) a absolvovala stáž v Peggy Guggenheim Collection (Benátky, Itálie). Vedle Artalk.cz publikovala texty také ve čtrnáctideníku A2, Flash Art CZ/SK, Designum a na platformě Artlist.cz. Příležitostně se věnuje kurátorství současného umění a designu. V letech 2012–2013 byla kurátorkou Galerie Art a galerie Anne Frank Memorial v Brně, a to v rámci činnosti sdružení GRAU kollektiv, jehož je členkou.

2014 / Anežka Bartlová

Narozena 1988, je kritička a teoretička nejen současného umění. Vystudovala Dějiny umění na FF UK a Teorii a dějiny umění na UMPRUM, kde pokračuje v doktorském studiu. Od roku 2016 je stálou redaktorkou v časopisu art+antiques, dále publikuje texty v A2, na webové platformě a2larm, artalk.cz, v polském časopise SZUM nebo Flash Art CZ/SK. Spolupracovala s platformou UMA: You Make Art, v letech 2014–2016 se podílela na běhu INI Gallery. Spolupracovala na sborníčku Pro koho to děláš? (tranzit, 2013) nebo na publikaci Lapidárium (VŠUP, 2014), je editorkou knihy Manuál monumentu (UMPRUM, 2016).

2013 / Tereza Jindrová

Narozena 1988, vystudovala dějiny umění na FF UK a teorii designu a nových médií na UMPRUM. Je kurátorkou programů pro veřejnost ve Společnosti Jindřicha Chalupeckého, která mimo jiné organizuje Cenu Jindřicha Chalupeckého. Působí také jako externí lektorka pro veřejnost a střední školy ve Veletržním paláci NG, jako výtvarná recenzentka na ČRo Vltava a jako kurátorka v galerii Entrance. Mezi lety 2014–2017 byla výtvarnou redaktorkou čtrnáctideníku A2, spolupracovala s platformou Artyčok.TV. Je autorkou projektu Nika-Malá galerie UMPRUM a soustavně připravuje výstavy v dalších institucích. Přispívá do periodik A2, Art+Antiques, Flash Art, Labyrint Revue a Artalk.cz.