Skip to content

Kritická edice

Kritická edice přináší řadu titulů zabývající se výtvarnou kritikou: způsoby a možnostmi psaní o umění, stejně jako reflexi umění samotného. Právě to stojí symbolicky na pozadí spolupráce Ceny Věry Jirousové, jakožto platformy pro oceňování nových a vynalézavých strategií kritických textů, a Centra pro současné umění Praha, coby místa, kde se současné umění děje. Edice se zaměřuje za přístupnost současné zahraniční literatury českému čtenáři v překladech, ale i původních českých textech věnovaných oboru výtvarné kritiky. V roce 2021 jsme se zaměřili na překlad knihy Hala Fostera Bad New Days, který vychází v českém překladu jako Zítra bude hůř.

 

Hal Foster: Zítra bude hůř: Umění, kritika, nouzový stav (2021)

Hal Foster ve své knize Zítra bude hůř nestaví na starých dobrých časech, ale na těch horších, které přicházejí. Maxima, jenž si poznamenal Walter Benjamin z rozhovoru s Bertoldem Brechtem, se v analýze Hala Fostera nakonec neuskutečnila – mělo být hůř, ale není. Co se tedy avantgardě tedy stalo? „Avantgarda, která mě zde zajímá, však v tomto smyslu není ani předvoj (avant), ani týl, je spíš jízlivě imanentní. Daleka hrdinství, nenamlouvá si, že se od starého řádu může zcela oddělit, anebo že může nalézt jiný. Místo toho se snaží v daném řádu vystopovat již existující trhliny, vyvíjet na ně ještě větší tlak, a dokonce je i nějakým způsobem aktivovat. Tato avantgarda zdaleka není mrtvá, žije a daří se jí dodnes,“ analyzuje Hal Foster.

O autorovi:

Hal Foster (*1955) je americký kritik a historik výtvarného umění. Po studiích na Princeton University pracoval pro magazín Artforum (1977-1981), později se stal editorem časopisu Art in America a vedl kritická a kurátorská studia při Whitney muzeu v New Yorku. Poté působil také na Cornell University, Princeton University a Wilson University. V letech 1991-2011 byl redaktorem časopisu October, společně s Rosalind Krauss, Yve-Alainem Boisem, Douglasem Crimpem ad. Hal Foster je autorem řady publikací věnovaných nejsoučasnějšímu umění, v roce 2006 publikoval úspěšnou knihu Prosthetic Gods, byl také součástí autorského kolektivu obsáhlé syntézy moderního a současného umění Umění po roce 1900 (2005, česky 2007 a 2015  – druhé, doplněné vydání obsahuje i úryvky této knihy).

Snímek obrazovky 2022-02-06 v 22.56.37

Překlad: Magdalena Jadwiga Härtelová

Odborná redakce: Eva Skopalová

Jazyková redakce: Lenka Střeláková, Marie Strnadová

Grafický návrh: Matěj Lacko

Grafická úprava: Jana Jebavá – Studio Datle