Skip to content

Archiv

IV. ročník Ceny Věry Jirousové 2016

Slavnostní vyhlášení laureátů Ceny Věry Jirousové 2016 pro začínající a etablované kritiky výtvarného umění se uskutečnilo 17. listopadu 2016 v Café Jedna. O laureátech v obou kategoriích rozhodovala odborná porota ve složení: kritik a kurátor Jiří Ptáček, který se stal vítězem CVJ v kategorii etablovaných kritiků v roce 2015, dále malířka Lenka Vítková a dlouholetý hudební kritik a redaktor Radia Wave Pavel Klusák. Podruhé v porotě zasedla kritička a kurátorka pražské galerie Tranzitdisplay Tereza Stejskalová, laureátka CVJ za rok 2014. Posledním z pětice porotců byl František Zachoval, jakožto zástupce partnera CVJ, jímž byli v roce 2016 Česká centra. Autorem cen pro rok 2016 byl sochař Václav Litvan. Kromě samotného vyhlášení vítězů proběhla v rámci slavnostního večera přednáška Jense-Christiana Rabeho (Mnichov, Süddeutsche Zeitung) s názvem Kritika kritiků, jež byla pořádána ve spolupráci s Goethe-Institutem v Praze v návaznosti na program “Stroj na kritiku: 50 let sborníku Kursbuch”.

Laureáty Ceny Věry Jirousové 2016 se stali Tereza Hrušková a Michal Novotný.

Tereza Hrušková získala Cenu Věry Jirousové v kategorii začínajících kritiků výtvarného umění na základě textu Nesnesitelná lehkost, publikovaném původně na dnes již neexistující webové platformě Kulturissimo.cz. Porota hodnotila text jako anonymní a ocenila především lehkost psaní a zajímavý interpretační přístup, který autorka v textu aplikovala. Hruškové text se věnuje výstavě Preliminary Sadness, kterou kurátorsky připravil v Karlin Studios Michal Novotný jenž se stal laureátem CVJ v kategorii etablovaných kritiků. Novotný oslovil porotu svou nekompromisností a přesností, s níž v textech i recenzích formuluje problémy, a to jak na institucionální rovině, tak i na úrovni kurátorství výstav současného umění. Porota ocenila, že svou prací dokáže Novotný vzbudit diskusi a rozruch v jindy stojatých vodách české výtvarné scény.

Doprovodný program 2016

14/3/2016, kavárna Liberál, Praha
Diskuse METAkritika

Diskusi pořádali Cena Věry Jirousové a Spolek Skutek, a týkala se sborníku textů METAkritika (2015). Ten vyšel s finanční podporou Spolku Skutek jako výsledek čtvrtročního úsilí navazujícího na podnět Milana Saláka a Marka Meduny, umělců a odborných asistentů na UMPRUM, kteří přizvali do realizačního týmu své studenty a absolventy. Záměrem bylo zrecenzovat z pozice umělců texty, které o umění píší novináři i kritici ve vybraných periodicích. Mezi zkoumaná média pak v první fázi zařadili (chystají prý ještě druhý díl s jinými časopisy) A2, Ateliér, Flash Art CZ/SK, Nový Prostor, Lidové noviny, Reflex a Respekt.

V reakci na vydání sborníku (ke stažení zde:http://artalk.cz/2015/09/15/metakritika-aneb-kritizovani-kritiky/) diskusi, nikoliv s umělci, ale s redaktory a částečně autory, jejichž texty jsou v recenzích rozebírány a to především z periodik, která nejsou primárně určena odborné, ale naopak co nejširší veřejnosti (i proto jsme přizvali také zástupce Hospodářských novin). Chápeme totiž sborník METAkritika jako příspěvek do diskuse, nikoliv s konečnou platností dané slovo. Referování a recenzování o výtvarné kultuře a umění speciálně považujeme za zásadní a důležitou součást kulturního prostředí společnosti s potenciálem jednak kultivovat, ale především zprostředkovávat a motivovat komunikaci mezi jindy podivně izolovanými skupinami.

Cílem diskuse by nemělo být odhalení nedostatků a chyb, jichž se dopustili autoři METAkritiky, naopak jsme se zaměřili na analýzu prostředí a především na rezervy a vůbec možnosti změny současného stavu. Myslíme si totiž, že právě pozitivně založená diskuse může přinést ovoce v podobě nových idejí, nápadů a třebas i klíčící změny, po níž umělci ve sborníku volají. Večer byl koncipován jako šířeji postavená panelová diskuse s kritiky a žurnalisty z médií, která se primárně nesoustředí na výtvarnou scénu. Jak je v nich reflektováno současné umění? Jak vybírají zpracovávaná témata? Co cítí sami jako problémy?

17/11/2016, Café Jedna, Praha
Kritika kritiky

Na kritice je nejtěžší zpochybňování kritického posuzovatele jím samotným. Neohrožená přetrvávající důvěra v myšlení a diskutování, byť s vědomím, že stojím u zdi, to je radostná kritika kritiky. Taková kritika kritiky je samozřejmě svízelná a namáhavá záležitost a v případě pochybností nekonečná věc, která nevede k něčemu tak fajnovému jako je Habermasův nenucený nátlak lepšího argumentu. Spíš to spěje k situaci, kterou bychom možná mohli označit jako permanentně paliativní, mírnící bolest.

Jens-Christian Rabe se narodil v roce 1977 v Erlangen, vystudoval literaturu, politické vědy, sociologii a filozofii v Mnichově. Od roku 2007 zaujímá pozici literárního kritika a kritika popkultury v kulturní redakci deníku Süddeutsche Zeitung. V nakladatelství Suhrkamp Verlag vydal esej o soudobých hipsterech pod názvem “Současnost jako fantasma” (2012), kromě toho esej o Slavoji Žižkovi “Filosofie jako telesport” (2011). V časopisu Mittelweg Hamburského institutu pro sociální výzkum vyšel jeho esej s názvem “Agovat, reagovat, odreagovat” (2015), pokus o nenávist jako populární umění.

III. ročník Ceny Věry Jirousové 2015

Třetí ročník přinesl několik změn. Proběhla každoroční obměna poroty, v níž zasedli Miroslav Balaštík, šéfredaktor časopisu HOST, Tereza Stejskalová, loňská laureátka Ceny Věry Jirousové v kategorii etablované kritiky a za přínos oboru, umělkyně a kurátorka Sláva Sobotovičová, František Zachoval, kritik a ředitel Českého centra v Bukurešti a také pedagog a umělec Dušan Zahoranský, který vznik ocenění inicioval. Další změnou je posun věkové hranice pro mladé a začínající autory na 28let (včetně). Od posunu jsme si slibovali především větší počet přihlášených mladých kritiků a tedy i větší otevřenost.

Laureáty Ceny Věry Jirousové 2015 se stali Klára Peloušková a Jiří Ptáček.

Kláru Pelouškovou porota vybrala ze čtrnácti přihlášených a ocenila na základě textu Život ve zdech galerie. „Je to kvalitní text, v němž autorka zasazuje konkrétní dílo v širší kontext a jasně formuluje svůj postoj. Zajímavá je určitě také úvaha o roli designu a kritické zhodnocení kurátorské koncepce“, dodávají k rozhodnutí poroty Dušan Zahoranský a Tereza Stejskalová.

V kategorii etablovaných kritiků a za přínos oboru se odborná porota shodla na ocenění práci Jiřího Ptáčka za dlouhodobou soustavnou činnost v časopise Nový prostor, kde publikuje v kulturní rubrice především popularizační texty, ale také za kritické texty zveřejňované na vlastním blogu. Ptáček se často soustředí na aktuální veřejně diskutované kauzy. Sláva Sobotovičová Ptáčkovu kritickou praxi hodnotí jako „soustředěnou službu uměleckému provozu“ a oceňuje, že Ptáček „na základě vlastního dlouhodobého terénního výzkumu objevuje sám nové osobnosti a témata.“

Doprovodný program 2015

Stejně jako předešlé ročníky, doprovázel vyhlášení výsledků v obou soutěžních kategoriích bohatý doprovodný program. Třetí ročník nabídl workshop pro mladé a začínající autory a jednodenní mezinárodní konferenci na téma ArtCriticism 2.0.

9/10 a 16/10/2015
workshop výtvarné kritiky na téma: Kdy je umění filmem?
Hranice mezi filmovým a uměleckým dílem jsou pohyblivé, to jistě není novinka. Vloni však, pro mnohé překvapivě, vyhráli nejdůležitější výtvarná ocenění dva hodinové filmy: britskou Turner Prize získal Duncan Campbell s filmem: It for others a české ocenění pro umělce do 35let Cena Jindřicha Chalupeckého bylo uděleno Romanu Štětinovi za dílo Ztracený případ. Výtvarná kritika ale, alespoň v tuzemském případě, nevěnovala dílu samotnému příliš pozornosti a místo toho se soustředila na laureáta jakožto celebritu. Možná, že nám pro adekvátní zhodnocení chybí nástroje? Ústředním bodem workshopu se stala otázka kde a zda je třeba hledat hranice mezi filmem a výtvarným dílem, především pak v perspektivě kritiky (reflexe). Pozvání na první část workshopu přijal kritik a teoretik filmu Radomír Douglas Kokeš, který ukázal jaké nástroje, jako kritik a teoretik, používá pro hodnocení žánru detektivky. Společně jsme se podívali na Ztracený případ Romana Štětiny, filmové umělecké dílo s nímž vyhrál Cenu Jindřicha Chalupeckého 2014. Následující týden proběhla diskuse s Kamilem Filou, zkušeným kritikem filmu, který nám jednak prozradil mnoho o tom jak funguje filmová kritika (v porovnání s výtvarnou) jaké výhody a nevýhody vidí ve svém angažmá stálého člena redakce týdeníku Respekt, ale také jsme se točili kolem tématu hranice filmu a umění, žánrů, nástrojů a kategorií, které snad mohou být užitečné oběma oborům, tedy výtvarné i filmové kritice.

6/11/2015 proběhla ve Veletržním paláci, Národní galerii v Praze, mezinárodní konference nazvaná Art Criticism 2.0, jejímž tématem bylo zkoumání stavu a možností kritiky v post-internetové době. Naše pozvání přijal David Joselit, významný kunsthistorik, kritik a kurátor, který v současnosti působí na City University of New York a v časopisu OCTOBER. Další příspěvky přednesli Natalia Fedorova (Smolny College St-Petersburg, kurátorka, kritička a umělkyně), Elisa Rusca (nezávislá kurátorka, místopředsedkyně asociace kritiků umění AICA International), Sebastian Mühl (Universität Offenbach, umělec a kurátor), Eve Kalyva (nezávislá kritička) nebo Tom Clark (BAK Utrecht). Konference byla připravena ve spolupráci s Vědecko-výzkumným pracovištěm AVU a Národní galerie v Praze. Jednacím jazykem konference byla angličtina.

Záznam z konference, včetně profilů a abstraktů z jednotlivých příspěvků můžete, díky platformě Artyčok.tv, nalézt zde: http://artycok.tv/lang/cs-cz/online-exhibition/international-conference-art-criticism-2-0

II. ročník Ceny Věry Jirousové 2014

Slavnostní vyhlášení laureátů druhého ročníku Ceny Věry Jirousové pro začínající a etablované kritiky výtvarného umění se uskutečnilo 2/10/2014 v pražské MeetFactory. O laureátkách v obou kategoriích rozhodovala odborná porota ve složení generální ředitelka Českých center Vilma Anýžová, šéfredaktor literárního měsíčníku a nakladatelství Host Miroslav Balaštík, kritik a kurátor a ředitel PLATO Ostrava a bývalý ředitel Moravské galerie v Brně Marek Pokorný, umělkyně působící ve Vědecko-výzkumném pracovišti AVU Sláva Sobotovičová a vizuální umělec a pedagog Dušan Zahoranský.

Laureátkami druhého ročníku CVJ se staly Tereza Stejskalová a Anežka Bartlová.

U Anežky Bartlové, která získala cenu v kategorii do 26 let, porota ocenila zejména vlastní názor, ale zároveň schopnost precizní analýzy a kontextualizace. „Úspornost vyjadřování, schopnost interpretace v různých souvislostech a současně kritický odstup a myšlenková hloubka, to jsou přednosti, kterými kritička Bartlová suverénně vládne,“ říká člen komise Miroslav Balaštík.

Terezu Stejskalovou vybrala komise z šestatřiceti nominovaných v kategorii etablovaných kritiků. „Tereza Stejskalová od počátku své dráhy pracuje v těsném sepětí se současnou výtvarnou scénou, hlavně s nejmladší generací umělců, přičemž definuje a reflektuje nejživější témata. Její záběr přesahuje oblast výtvarného umění: ve své novinářské práci kontinuálně upozorňuje na palčivé problémy kultury a uměleckého provozu obecně. Výtvarnou kritiku a žurnalistiku propojuje mimořádně tvůrčím způsobem s dalšími činnostmi, kterými se zabývá – je také kurátorkou, překladatelkou a politickou aktivistkou s jasně vyprofilovaným jazykem a nekompromisními pozicemi,“ shrnuje vyjádření poroty Sláva Sobotovičová.

Doprovodný program 2014

Při příležitosti druhého ročníku Ceny Věry Jirousové pro začínající a etablované kritiky výtvarného umění připravila INI Gallery ve spolupráci s MeetFactory doprovodný program, jehož smyslem je zviditelnit obor umělecké kritiky a otevírat dílčí témata a otázky, které se vztahují k současným formám reflexe, dokumentace i popularizace výtvarného umění.

18/9 – 31/10/2014 proběhla v INI Gallery videoinstalace jednoho z předních současných českých umělců Zbyňka Baladrána: Adorno a Kovanda o materialismu. Autor ve svém díle často pojednává vztah medializovaného obrazu a nelineárně pojatého textového sdělení. Pro INI Gallery a Cenu Věry Jirousové připravil nové video balancující na hraně manipulace, kdy je skrze fiktivní rozhovor Jiřího Kovandy a Theodora Adorna o umění a jeho vnímání. Prostor INI Gallery se zároveň sloužil jako dějiště workshopu, diskuse o práci s materiály vztahujícími se k aktuálnímu stavu kritiky i umění.

18/9/2014 – workshop Kde je kritika?
Moderují: Tereza Jindrová a Jen Kratochvil
Workshop byl určen zejména studentům teorie a dějin umění, literatury a příbuzných oborů, během kterého proběhne kategorizace a analýza kritik a recenzí vycházejících v českých tištěných a internetových periodikách.

24/9/2014 – diskuse Dokumentace, zpravodajství, kritika, archivace Hosté: Jana Chytilová (ArtMix ČT), Janek Rous (Artyčok.tv), Ondřej Stupal (Artlist)
Moderuje: Milena Bartlová
Kulatý stůl o vztahu kritiky a dokumentace, zpravodajství či archivace, moderovaný kunsthistoričkou Milenou Bartlovou. Diskuse se točila především problematiku tenké hranice mezi kritikou a dokumentací, která je zejména důležité ve vztahu mezi médii vytvářejícím aktuální obraz a scénou současného umění, kdy se zároveň mapující „objektivní pohled“ často jedinou reflexi, které se umělcům dostane.

2/10/2014 diskuse Místa kritiky
Hosté: Pawel Brozynski (PL), nezávislý kritik, Juraj Kováčik (SK), fotograf a zakladatel online platformy o současném umění HENTAK, Marion Ritter (DE), kurátorka a kritička, šéfredaktorka online portálu Artblog Cologne, Stach Szablowski (PL), kritik a kurátor Centra současného umění Zamek Ujazdowski
Moderuje: Jakub Stejskal (Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, Estetika)
Záznam diskuse najdete zde: http://artycok.tv/lang/cs-cz/26577/mista-kritiky-cena-jirousoveplaces-critique-vera-jirousova-award

9/10/2014 Kritická hospoda
Neformální setkání a hospodská kritika kritiky v holešovické kavárně Liberál
Host: Iveta Hajdáková (antropoložka)

I. ročník Ceny Věry Jirousové 2013

Mezinárodní centrum současného umění MeetFactory a INI Gallery ve spolupráci s Českými centry vyhlásilo první ročník Ceny Věry Jirousové v lednu 2013. Spolupořadateli ceny a hlavními mediálními partnery jsou časopis Art+Antiques a portál Artalk.cz. Cílem ceny určené začínajícím a etablovaným kritikům výtvarného umění je zviditelnit tento v českém prostředí dosud málo reflektovaný obor, podpořit začínající autory a pomoci jim při hledání prvních příležitostí pro publikaci jejich textů a zároveň poukázat na práci autorů, kteří jsou pro oblast umělecké kritiky dlouhodobým přínosem.

24/5/2013 se v MeetFactory uskutečnilo slavnostní vyhlášení prvního ročníku Ceny Věry Jirousové pro začínající a etablované kritiky výtvarného umění. Odborná porota zasedla ve složení Dušan Zahoranský, umělec, Ladislav Kesner ml., teoretik a kurátor, Marek Pokorný, kritik a kurátor, bývalý ředitel Moravské galerie v Brně, Sláva Sobotovičová, umělkyně a Vilma Anýžová, generální ředitelka Českých center.

Laureáty prvního ročníku soutěže se stali Tereza Jindrová a Ivan Mečl.

Terezu Jindrovou ocenila porota v kategorii začínajících kritiků do 26 let, do které své příspěvky přihlásilo 26 autorů, a to především pro její schopnost vybrat si výrazné téma, jasný kritický postoj podložený pevnou argumentací a v neposlední řade stylistickou úroveň.

Dušan Zahoranský ve svém vyjádření píše: „Autorka předkládá text, ve kterém přesně pojmenovává tvůrčí strategie nepřehlédnutelného domácího mladého autora. Zaměřuje se na konkrétní výstavní projekt a na něm, důkladnou argumentací, nalézá silná a slabá místa. Struktura a rytmus textu poskytuje čtenáři dostatečný vhled jak do hodnocené výstavy, tak do autorových starších děl. Používá přesné citace, které trefně opisují tvůrčí metody autora. Kritika výstavy je vyvážená a Tereza Jindrová v ní věcně opisuje úskalí, se kterými se zmíněný projekt potýkal. I tím, že se srozumitelně, s respektem a přesto kriticky vyjadřuje k tvorbě výrazného umělce, dokazuje svou suverénní orientaci v soudobém mladém umění. Stylistická a obsahová úroveň textu svědčí o autorčině nezpochybnitelném kritickém talentu.

V kategorii etablovaných kritiků za dlouhodobý přínos oboru ocenila porota Ivana Mečla jakožto výraznou osobnost, která dlouhodobě utváří vlastní směr.

K rozhodnutí poroty píše Marek Pokorný: „Umělecká kritika je ošidný pojem, jehož obsah a rozsah prověřují konkrétní texty konkrétních lidí. Jestliže se porota rozhodla udělit „cenu za přínos“ Ivanu Mečlovi, pak právě proto, že jeho poznámky na okraj současného umění, které mají už od 90. let minulého století povahu sporadických sarkastických komentářů, přesně vystihují předstírání, směšnost a banalitu v jednání jednotlivců a institucí, o nichž my ostatní často mlčíme – z falešně pochopeného přátelství, lenosti či obav o „dobrou pověst“. Nikoli na posledním místě jsou pozoruhodné literární kvality Mečlova psaní, jehož výstižnost a kultivovanost si nepotřebuje přisvojovat obvyklou hantýrku historiků umění ani termíny z právě oblíbeného „diskursivního pole“. Výtvarná kritika nabývá právě v příspěvcích Ivana Mečla svůj výměr jako důvěryhodný způsob myšlení o umění, společnosti a světě.

Doprovodný program 2013

V INI Gallery proběhl doprovodný program. Kromě nevšedního pohledu do dočasně zpřístupněného archivu Věry Jirousové, představeného v rámci „Studia VJ“ společně s instalací Roberta Šalandy, se zde konají dvě neformální diskuse o umělecké kritice z pohledu samotných kritiků a umělců.

25/4/2013 Setkání I. – Co je tu, co tu není
Tobiáš Jirous čte z díla Věry Jirousové

13/5/2013 Setkání II. – Umělecká kritika očima kritiků
Neformální diskusi moderuje: Marek Pokorný, hosté: Jan Vitvar, Jan Skřivánek, Petr Fischer, Tereza Stejskalová

20/5/2013 Setkání III. – Umělecká kritika očima umělců
Neformální diskusi moderuje: Silvie Šeborová, hosté: David Kořínek, Jiří Kovanda, Vladimír Houdek, Pavel Sterec