Skip to content

Porota

Aleš Čermák (1984)

je umělec a zakladatel A-B_HPP (@ausdruck_books_Hybrid Publishing Platform).Ve své práci se snaží sledovat pohyby ve společnosti, systém – jeho [modely – diagramy – protokoly], fáze, zákonitosti, teorie a nemoci, civilizační události, konflikty. Dlouhodobě se zajímá o lidské tělo jako zásadní element performance, ale i obecně jako subjekt, objekt, kvazi-objekt nebo kvazi-subjekt, jako nástroj, jako zdroj a oběť násilí a v poslední době jako překážku, hranici. Samotné projekty mají převážně procesuální charakter, čímž získávají metaforickou podobu [těla, organismu]. V současné době pracuje na doktorandském výzkumu s názvem _Nikdo a nikde: vyvlastnění subjektivity ~ exhumovaná mysl._

Klára Peloušková (1991)

absolvovala bakalářské studium dějin umění a teorie interaktivních médií na FF MU v Brně a magisterské studium teorie a dějin moderního a současného umění na UMPRUM v Praze, kde nyní pokračuje v doktorském programu. V letech 2013–2014 byla koordinátorkou rezidenčního programu studios das weisse haus při organizaci pro současné umění das weisse haus ve Vídni a v letech 2016–2018 působila jako šéfredaktorka Artalk.cz. Nyní pracuje jako metodička na Katedře designu UMPRUM a zabývá se současnou teorií designu. Je laureátkou Ceny Věry Jirousové pro mladé kritiky výtvarného umění do 28 let

Jiří Ptáček (1975)

je kritik umění a kurátor výstav současného umění. Od roku 2012 do současnosti zajišťuje dramaturgii Fotograf Gallery v Praze. Coby externí kurátor spolupracuje s řadou galerijních institucí. Texty publikuje periodicky v časopisu Art+Antiques a na serveru Artalk.cz. Pravidelně přispívá do časopisu Nový prostor. Od roku 2015 spolupracuje s Artyčok.tv.

Michaela Rosová (1984)

je slovenská spisovatelka a překladatelka. Vystudovala divadelní dramaturgii na JAMU v Brně a později obor Performance Research na University of Bristol, Faculty of Arts. Ve vydavatelství Kolomana Kertésza Bagalu jí vyšly tři prozaické knihy, čtvrtou si v roce 2019 vydala sama. Průběžně přispívá dramatickými texty a kratšími prózami do programů původní tvorby Slovenského rozhlasu, příležitostně kritickými úvahami do časopisu Knižní revue. Od roku 2016 si vede na stránkách Deníku N blog, původně zaměřený na kritické zhodnocovaní slovenské literární tvorby, později orientovaný všeobecněji na kulturně-společenské otázky.