Skip to content

Doprovodný program

Diskuze East Art Mags

11. 11. od 13.00 proběhne v INI Project (Jeronýmova 88/9, 130 00, Praha) diskuze na téma East Art Mags, platformy pro uměleckou kritiku ve Střední a Východní Evropě.

Debaty se zúčastní

Cristina Bogdan z Revista Arta 

Karolina Plinta z Magazyn Szum

Klára Peloušková z Artalk 

Gergely Nagy z artportal.hu 

Moderátorem diskuze bude kurátor a kritik Piotr Sikora.

Debatovat se bude o možnostech platformy East Art Mags vzhledem k zajištění kulturní výměny ve střední a východní Evropě a navazování kontaktů mezi zúčastněnými zeměmi.Ústředními otázkami diskuze tak budou témata jako je periferní kritika, proč je potřeba publikovat v angličtině o našem regionu a proč o sobě víme tak málo.

https://www.facebook.com/eastartmags/

 

 

Poučení z Dokumenty 14

Dne 13. října 2017 od 18:00 v Kasárnách Karlín (Prvního pluku 2, 18000 Karlín, Praha).
Diskuze se uskuteční v rámci festivalu 4 + 4 Dny v pohybu.

Program proběhne v anglickém jazyce.

Přehlídka současného umění pod názvem Documenta se každých pět let odehrává tradičně v německém Kasselu. Od svého založení v roce 1955 měla tato přehlídka ukázat možnost dialogu napříč poválečnou Evropou. Letošní ročník se proto rozkročil mezi Athény a Kassel, aby nás donutil víc než kdy dřív reflektovat.

Co znamená vycházet na mezinárodní uměleckou scénu ze zázemí Středovýchodní Evropy?

Jaká je role kritiky (nebo je třeba ohlížet se pouze na konkrétní osobnosti?) v diskusi o „learning from“, jak ji načrtla letošní Documenta 14?

Na co se vlastně díváme, když vidíme vedle sebe vystavené ne-současné a současné umění?

V diskusi se chceme zaměřit na otázky, které Documenta nabízí, nikoliv nutně na výstavu samotnou.

Diskutující:

Tereza Stejskalová – kritička a kurátorka tranzit.cz, laureátka CVJ za rok 2014
Irena Haiduk – umělkyně, vystavovala na Documenta 14 projekt Yugoexport
Pierre Bal-Blanc – kurátor, podílel se na Documenta 14
Michal Novotný – kurátor galerie Futura, laureát CVJ za rok 2016

Moderátor:
Jan Zálešák
 – pedagog FAVU, kurátor a kritik

Doprovodný program je díky spolupráci s Českými centry a s podporou Art+Antiques, Artalk.cz a FlashArt CZ/SK, partnerem projektu je A2 kulturní čtrnáctideník, ArtMap, Artyčok.tv a časopis Fotograf. Finančně projekt podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Městská část Praha 7.